Gàu gạy đá (CAT385)

0₫
Thương hiệu HW, ITR
Mã sản phẩm

Gàu chuyên dụng dùng trong khai thác mỏ đá.