Bánh phôn, bánh dẫn hướng PC200-CF

Thương hiệu CF
Mã sản phẩm

Bánh phôn, bánh dẫn hướng PC200-CF

Bánh phôn, bánh dẫn hướng PC200-CF được sản xuất trên dây chuyền hiện đại mang thương hiệu CF từ JAPAN.