Bánh phôn, bánh dẫn hướng PC400-5/6/ PC450-5/6 PC300/PC350-8MO

Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm

1.Bánh phôn, bánh dẫn hướng PC400-5/6/ PC450-5/6 

Mã hàng: 208-30-00200

2.Bánh phôn, bánh dẫn hướng PC300/PC350-8MO

Mã hàng: 207-30-00690

Xuất xứ: CF_JAPAN