Bánh phôn, bánh dẫn hướng D61EX/D61PX-12/D65EX/PX/D85ESS

Thương hiệu CF_JAPAN
Mã sản phẩm

1.Bánh phôn, bánh dẫn hướng D61EX/D61PX-12

Mã hàng: 134-30-00201V

2.Bánh phôn, bánh dẫn hướng D65EX/PX/D85ESS

Mã hàng: 14X-30-00160

Xuất xứ: CF-JAPAN