Bánh phôn, bánh dẫn hướng máy Xúc PC400 Komatsu

Thương hiệu CF
Mã sản phẩm

Bánh phôn, bánh dẫn hướng máy Xúc PC400 Komatsu

 Bánh phôn, bánh dẫn hướng máy Xúc PC400 Komatsu được sản xuất trên dây chuyền hiện đại mang thương hiệu CF từ JAPAN.

Bánh phôn, bánh hướng máy Xúc PC400 Komatsu