Bơm dầu động cơ Isuzu 4HK1| 6HK1. Hitachi ZAX200-3| ZAX270-3

Thương hiệu ISUZU
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu Isuzu của Nhật Bản