Búa Phá Đá EDT300

0₫
Thương hiệu EDT-CN
Mã sản phẩm

1. Trọng lượng vận hành (kg): 158

2. Dòng dầu tuần hoàn(lít/ phút): 25-50

3. Áp lực dầu (kg/cm2): 90-120

4. Đường kính đinh (mm): Ø53

5. Trọng tải cơ sở (ton): 2.5-4.5

6. Máy cơ sở: PC30, SK30, PC35.