Búa Phá Đá EDT450

0₫
Thương hiệu EDT-CN
Mã sản phẩm

1. Trọng lượng vận hành (kg): 559

2. Dòng dầu tuần hoàn(lít/ phút): 60-100

3. Áp lực dầu (kg/cm2): 130-160

4. Đường kính đinh (mm): Ø85

5. Trọng tải cơ sở (ton): 7.0-14.0

6. Máy cơ sở: PC120.