Van điện PC200-8

Thương hiệu ISUZU
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu Isuzu của Nhật Bản