CỦ ĐỀ S6D102 MDN102

Thương hiệu KST
Mã sản phẩm
Tags:

CỦ ĐỀ S6D102 MDN102 STARTER

Mô tả Sản phẩm:

Mã Đ/CƠ: S6D102
Loại Xe: PC200-6/7/ pc128
Mõm: Không
Răng, đường kính: 10 - 40mm
Thông số kỹ thuật: 24V 4-5KW

CỦ ĐỀ S6D102 MDN102  STARTER