Dải xích 49 mắt M24 PC400LC-6| PC450-6/7

Thương hiệu ITR
Mã sản phẩm

Dải xích 49 mắt M24 PC400LC-6| PC450-6/7

Được sản xuất bởi ITR

Thương hiệu ITALY.