Dải xích 51 mắt PC650LC-3/5| PC800-6/7

Thương hiệu ITR
Mã sản phẩm

Dải xích 51 mắt PC650LC-3/5| PC800-6/7

Được sản xuất bởi ITR

Thương hiệu ITALY.