Dải xích (PC400-6/7/PC450-7) 46 mắt| Dải xích (PC400-3/5/E345D) (49 mắt) M24

Thương hiệu CF
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu CF của Nhật