Dải xích ướt D65EX| D85ESS-2, 45 mắt

Thương hiệu ITR
Mã sản phẩm

Dải xích ướt D65EX| D85ESS-2, 45 mắt

Được sản xuất bởi ITR

Thương hiệu ITALY.