Dẫn hướng D61EX| D61PX-12/15 | D85EX-15| D85PX-15| ZX850| ZX870

Thương hiệu ITR
Mã sản phẩm

Dẫn hướng D61EX| D61PX-12/15 | D85EX-15| D85PX-15| ZX850| ZX870

Được sản xuất bởi ITR

Thương hiệu ITALY.