Đĩa giảm giật PC300| PC350.

Thương hiệu KMP
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu Kmp của Anh