Lọc gió ngoài Donaldson PC800-3 SAA114-3.

Thương hiệu WIX
Mã sản phẩm

DonaldsonP608885_Wix49770 (Lọc gió ngoài Donaldson PC800-3 SAA114-3)

DonaldsonP608885_Wix49770 (Lọc gió ngoài PC800-3 SAA114-3)được sản xuất trên dây chuyền hiện đại mang thương hiệu WIX từ MỸ.