Ga lê đè 2G (PC400-5/PC450-6/7/8)

Thương hiệu CF
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu CF của Nhật