Ga lê đỡ EX300-2/3/5| ZX330| ZX870| EX1200-6. Ga lê đè 2G D65 (D65EX,PX-12| D65EX,PX-15)

Thương hiệu ITR
Mã sản phẩm

Ga lê đỡ EX300-2/3/5| ZX330| ZX870| EX1200-6. Ga lê đè 2G D65 (D65EX,PX-12| D65EX,PX-15)

Được sản xuất bởi ITR

Thương hiệu ITALY.