Ga lê đỡ máy Ủi D65

Thương hiệu CF
Mã sản phẩm

Ga lê đỡ máy Ủi D65.

Ga lê đỡ máy Ủi D65 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại mang thương hiệu CF từ JAPAN.

Ga lê đỡ máy Ủi D65