Gầu đào rãnh (PC200) 0.3M3

Thương hiệu HW, ITR
Mã sản phẩm