Gàu gạy đá (CAT385)

0₫
Thương hiệu HW, ITR
Mã sản phẩm

Nhãn hiệu: CTNH      Mô hình: CAT385      Kích thước      Thích hợp: Máy xúc

A. Các tính năng 
• Cấu hình đơn như cấu hình tiêu chuẩn 
• Có sẵn hai hoặc ba hộp thiếc 
B. Ứng dụng 

Phá vỡ lớp cứng, đá cứng và đá phong hóa với lực xuyên mạnh.