Gầu gạy đá CAT385

0₫
Thương hiệu HW, ITR
Mã sản phẩm

Gầu gạy đá CAT385

Nhãn hiệu: CTNH | Mô hình: CAT385 | Kích thước | Thích hợp: Máy xúc
1.tính năng 
• Cấu hình đơn như cấu hình tiêu chuẩn 
• Có sẵn hai hoặc ba hộp thiếc 
2.Ứng dụng 
Phá vỡ lớp cứng, đá cứng và đá phong hóa với lực xuyên mạnh.

Gầu gạy đá CAT385