Gầu gạy đá CAT E385

Thương hiệu: HW, ITR
Mã sản phẩm:
  • Thương hiệu: HW, ITR
  • Mã sản phẩm:
Liên Hệ
Số lượng

1.tính năng 
• Cấu hình đơn như cấu hình tiêu chuẩn 
• Có sẵn hai hoặc ba hộp thiếc 
2.Ứng dụng 
Phá vỡ lớp cứng, đá cứng và đá phong hóa với lực xuyên mạnh.

 

Sản phẩm liên quan