Gầu gạy đá PC1000| PC1000 Ripper

Thương hiệu: HW Mã sản phẩm:
Liên hệ

Gầu gạy đá PC1000| PC1000 Ripper

Nhãn hiệu: CTNH | Mô hình: PC1000 | Kích thước | Thích hợp:Máy xúc

1.tính năng:

  Cấu hình đơn như cấu hình tiêu chuẩn

  Có sẵn hai hoặc ba hộp thiếc

2.Ứng dụng:

  Phá vỡ lớp cứng, đá cứng và đá phong hóa với lực xuyên mạnh.

Gầu gạy đá PC1000| PC1000 Ripper

Số lượng
Gọi ngay

Sản phẩm liên quan