Gầu gạy đá | Ripper

Thương hiệu HW
Mã sản phẩm
Tags:

Gầu gạy đá| Ripper

Nhãn hiệu: CTNH | Mô hình: tất cả các thương hiệu | Kích thước: 0.8-125 tấn | Thích hợp: 0.8-125 tấn

1.Tính năng, đặc điểm:
 Cấu hình đơn như cấu hình tiêu chuẩn
 Hai hoặc ba hộp thiết kế có sẵn
 Phạm vi từ 1,5 đến 85 tấn
2.Các ứng dụng:
 Phá vỡ hardpan, đá cứng và đá phong hóa với lực xuyên mạnh.

Gầu gạy đá | Ripper