Gàu tiêu chuẩn

0₫
Thương hiệu HW
Mã sản phẩm
Tags:

Gàu tiêu chuẩn

Nhãn hiệu: CTNH      Mô hình: tất cả thương hiệu      Kích thước: 0,8-125 tấn      Thích hợp: máy xúc

A. Tính năng

   - Công suất lớn hơn cho công việc bẩn có nghĩa là tải trọng lớn hơn cho mỗi lần vượt qua

   - Sản xuất bằng thép kết cấu cường độ cao

   - Công cụ khắc đất dễ dàng có sẵn ở Bắc Mỹ 

B. Các ứng dụng

Công việc nhẹ như đào đất sét và tải cát, bụi bẩn và sỏi.