Gầu xúc tiêu chuẩn

Thương hiệu HW
Mã sản phẩm
Tags:

Gầu xúc tiêu chuẩn

Nhãn hiệu: CTNH | Mô hình: tất cả thương hiệu | Kích thước: 0,8-125 tấn | Thích hợp: máy xúc

  1. Tính năng
  • Công suất chất đống lớn hơn cho công việc bẩn có nghĩa là tải trọng lớn hơn cho mỗi lần vượt qua
  • Được sản xuất bằng thép kết cấu cường độ cao
  • Công cụ chạm đất dễ dàng có sẵn ở Bắc Mỹ

 

  1. Ứng dụng

Công việc nhẹ như đào đất sét và tải cát, bụi bẩn và sỏi.

Gầu xúc tiêu chuẩn