Gầu xúc tiêu chuẩn JCB3-4CX 0,2m3

Thương hiệu HW
Mã sản phẩm
Tags:


Gầu xúc tiêu chuẩn JCB3-4CX 0,2m3

Nhãn hiệu: CTNH | Mô hình: JCB3-4CX | Kích thước0,2m3 | Thích hợp: Máy xúc

  1. Tính năng
  • Công suất chất đống lớn hơn cho công việc bẩn có nghĩa là tải trọng lớn hơn cho mỗi lần vượt qua
  • Được sản xuất bằng thép kết cấu cường độ cao
  • Công cụ chạm đất dễ dàng có sẵn ở Bắc Mỹ
  1. Ứng dụng

Công việc nhẹ như đào đất sét và tải cát, bụi bẩn và sỏi.

Gầu xúc tiêu chuẩn JCB3-4CX 0,2m3