Mâm quay toa PC300-6/7/8

Thương hiệu: HP/MVA/ITR
Mã sản phẩm: 207-25-61100
  • Thương hiệu: HP/MVA/ITR
  • Mã sản phẩm: 207-25-61100
Liên Hệ
Số lượng

Mã danh điểm: 207-25-61100

Thông số: Z=90(răng), eN=26, eT=24, nN=35(Lỗ ngoài ), nT=40(Lỗ trong), DN=1532(Đk ngoài)

Sản phẩm liên quan