Máy phát điện PC200-8

Thương hiệu KOMATSU
Mã sản phẩm

Thương hiệu Komatsu 600-861-3420   

Thông số kỹ thuật: 24V 35A