Motor quạt 6WG1 (ZX450-3. ZX460-3. ZX470-3. ZX670-3. ZX870-3)

Thương hiệu: HITACHI
Mã sản phẩm: 4634936
  • Thương hiệu: HITACHI
  • Mã sản phẩm: 4634936
Liên Hệ
Số lượng

Sản phẩm liên quan