Ống gió turbo PC450-8R

Thương hiệu KOMATSU
Mã sản phẩm

Ống gió turbo PC450-8R

PART NO: 208-03-76660

MODEL: PC450-8R