Ống gió turbo PC450-8R

Thương hiệu KOMATSU
Mã sản phẩm

Ống gió turbo PC450-8R

PART NO: 208-01-72161

MODEL: PC450-8R