Răng gầu CAT 345 (loại đào đá)

Thương hiệu Trasteel
Mã sản phẩm

Răng gầu CAT 345 (loại đào đá)

Được sản xuất bởi Trasteel

Thương hiệu Tây Ban Nha.