Răng gầu PC200|PC120 (loại đào đá)

Thương hiệu Trasteel
Mã sản phẩm

Răng gầu PC200|PC120 (loại đào đá) 

Được sản xuất bởi Trasteel

Thương hiệu Tây Ban Nha.