Răng gầu PC400|PC450 (loại đào đá)

Thương hiệu Trasteel
Mã sản phẩm

Răng gầu PC400|PC450 (loại đào đá)

Được sản xuất bởi Trasteel

Thương hiệu Tây Ban Nha.