Răng gầu PC650|PC800.

Thương hiệu Trasteel
Mã sản phẩm

Răng gầu PC650|PC800.

Được sản xuất bởi Trasteel

Thương hiệu Tây Ban Nha.