Răng gầu PC650|PC800 (loại đào đá)

Thương hiệu Trasteel
Mã sản phẩm

Răng gầu PC650|PC800 (loại đào đá)

Được sản xuất bởi Trasteel

Thương hiệu Tây Ban Nha.