Turbo động cơ 6D105 (PC200-3)

Thương hiệu GARRETT
Mã sản phẩm

Turbo động cơ 6D105 (PC200-3)