Turbo EX200-2/3 (Thương hiệu ISUZU)

Thương hiệu ISUZU
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu Isuzu của Nhật Bản