Turbo PC200-6S (Thương hiệu HOLSET).

Thương hiệu HOLSET
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu Holset của Nhật Bản