Turbo PC300-8 (Thương hiệu GARRETT)

Thương hiệu GARRETT
Mã sản phẩm

Được sản xuất bởi thương hiệu Garrett của Hàn Quốc