Turbo tăng áp 4BD1-T, 4BD1-PTH (Sk045, Ex120)

Thương hiệu IHI
Mã sản phẩm

Turbo tăng áp 4BD1-T, 4BD1-PTH (Sk045, Ex120)