Turbo tăng áp động cơ 6D34T, 6D34TL (SK200-6, SK210-6E)

Thương hiệu CARRIER
Mã sản phẩm
Tags:

Turbo tăng áp động cơ 6D34T, 6D34TL (SK200-6, SK210-6E)