Turbo tăng áp động cơ (S6D34) (SK200-6|SK230-6)

Thương hiệu MHI
Mã sản phẩm

Turbo tăng áp động cơ (S6D34) (SK200-6|SK230-6)