Turbo tăng áp động cơ SA6D95( PC200-6, PC220-6).

Thương hiệu GARRETT
Mã sản phẩm

Turbo tăng áp động cơ SA6D95( PC200-6, PC220-6).