Vành sao PC350-8MO_21 răng/ 24 lỗ| PC200-5/6/7/8_21 răng/20 lỗ| D39PX-21_23 răng/25 lỗ

Thương hiệu CF_JAPAN
Mã sản phẩm

1.Vành sao PC350-8MO_21 răng/ 24 lỗ

Mã hàng: 207-27-72270

2.PC200-5/6/7/8_21 răng/20 lỗ

Mã hàng: 20Y-27-11581

3.D39PX-21_23 răng/25 lỗ

Mã hàng: 20Y-27-11510

4. Xuất xứ: CF-JAPAN