Vành sao rời (D155) bộ 9 miếng| Vành sao (PC1100-6/1250-7), 25 răng 38 lỗ| Mâm quay toa (PC200-8)| Mâm quay toa (PC400/PC450-6/7/8)

Thương hiệu: CF, HP Mã sản phẩm:
Liên hệ

Vành sao sản xuất bởi thương hiệu CF, Mâm quay toa được sản xuất bởi HP của Nhật

Số lượng
Gọi ngay

Sản phẩm liên quan