Vành sao ZX670LC-3| ZX870. Dải xích (PC300-6| PC350-6,7) 45 mắt (M22)

Thương hiệu ITR
Mã sản phẩm

Vành sao ZX670LC-3| ZX870. Dải xích (PC300-6| PC350-6,7) 45 mắt (M22)

Được sản xuất bởi ITR

Thương hiệu ITALY.