Xương xích, Dải xích (PC200-1/3/5)

Thương hiệu CF
Mã sản phẩm

Xương xích, dải xích dùng cho máy PC200-1, PC200-3, PC200-5.