Cút nước trên, dưới PC200-8

Thương hiệu: KOMATSU
Mã sản phẩm: 20Y-03-41141. 20Y-03-42250
  • Thương hiệu: KOMATSU
  • Mã sản phẩm: 20Y-03-41141. 20Y-03-42250
Liên Hệ
Số lượng

Mã danh điểm: 20Y-03-41141. 20Y-03-42250

Kích thước: 

- Ống dưới dài: 55mmx810mm (20Y-03-42250)

- Ống trên ngắn: 55mm x 690mm (20Y-03-41141)

Sản phẩm liên quan